Generalforsamling 18/3: Indkaldelse

02-02-2021

Kære medlemmer af Baghjulet,

TILMELDING TIL SPISNING SKER HER

 

Hermed indkaldes I til

Ekstraordinær generalforsamling

Dato:                  torsdag den 18. marts 2021 kl 19.00 (forplejning fra kl 18:30, dørene åbnes kl 18:15)
Sted:                  Panorama biografen Havnegade 8b 5500 Middelfart.

 

Dagsorden

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Indkomne forslag
    a) Fra bestyrelsen
                      Vedtægtsændring af antal medlemmer på valg foreslås ændret fra:

§ 5
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at der på ulige årstal afgår 3 medlemmer og på lige årstal 4 medlemmer.

Til

§ 5
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at der på ulige årstal afgår 4 medlemmer og på lige årstal 3 medlemmer.

 

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling (hvis forslag til vedtægtsændring godkendes) fortsættes direkte efter ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Budgetfremlæggelse
6. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 Suppleanter
8. Valg af:
a) 2 Revisorer
b) 1 Revisorsuppleant
9. Kåring af årets Pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt

Læs mere

Aflysning: Melfar MTB

30-01-2021

Melfar MTB er aflyst

Med baggrund i de seneste udmeldinger fra myndighederne omkring Covid-19 restriktioner, har vi som klub og mountainbike udvalg valgt, at årets MelfarMTB som skulle være afholdt d. 6 marts 2021 aflyses.

Vi kommer stærkt tilbage, men MelfarMTB 25 års jubilæumsløb bliver først lørdag d. 5 marts 2022.

Med venlig hilsen

MTB udvalget / Bestyrelsen

Læs mere

Driller din medlemsoprettelse?

28-01-2021

Hej Baghjulere

Først og fremmest tak fordi I vil have ulejlighed med at oprette jer i vores nye medlemsdatabase. Mange har spurgt, hvorfor vi ikke blot overfører data fra den gamle database, når vi nu har alle jeres data. Forklaringen er GDPR (Europæisk lovgivning om håndtering af private data) - vi må simpelhen ikke. Derfor: Tak for jeres hjælp.

 

Hvis betalingsoplysninger driller

Desværre har vi oplevet, at nogen støder på udfordring, når de når til oprettelsen af betalingskort (som jo skal oprettes for, at vi kan trække kontingent). 

Årsagen ligger hos nets (ikke hos hverken Baghjulet eller hos vores webudbyder). Det skyldes at NemId er ved at udfase nøglekortet, som fremadrettet vil blive erstattet af mobil app. Hvis du IKKE er en af de 1,8 mio. danskere, der allerede har NemId App'en installeret på sin smartphone, så vil du blive mødt af det her skærmbillede du ser herunder og muligvis få problemer med at komme videre.

Du kan læse her hos nets, hvordan du godkender betaling og hvordan du løser problemet. 

Du kan gå ind her, og registrere dit kort til sikker nethandel.

 

Mobil NemId App'en

Den hurtige løsning på problemet er, at du installerer NemId App'en på din smartphone og derefter taster dit betalingskort ind på din profil igen.

Herefter vil du blive mødt af det her skærmbillede når du har indtastet dine kortoplysninger. Her kan du nemt logge ind med NemId vha. bekræftelsen fra din telefon og dermed bekræfte din registrering af kortoplysninger.

Video: Sådan kommer du i gang med NemId Nøgleapp

Vi beklager bøvlet - men som sagt er det lidt ude af vores hænder. Og vi kan jo glæde os over, at alt det her bare handler om din og min datasikkerhed og den vil vi jo gerne have.

Tak for jeres tålmodighed :-)

 

Bestyrelsen

Læs mere

Forsamlingsforbud

06-01-2021

Forsamlingsforbud på 5 - hold afstand

Kære medlemmer

Vi vil gerne ønske alle medlemmer og jeres familier et godt nytår.

Vi har jo, som alle andre, været ramt af restriktioner gennem det meste af 2020, og indtil videre fortsætter det desværre i begyndelsen af 2021.

Vi har som klub et stort ansvar for at hjælpe til med at mindske risikoen for at sprede smitten igennem vores adfærd, og med regeringens udmelding i dag.

Derfor er vores henstilling at vi ved cykelture max mødes 5 personer, og gerne nogenlunde de samme venner fra gang til gang.

Ved at være forsigtige den næste stykke tid, kan vi forhåbentlig få en normal sommer og ikke fortsat kæmpe med nedlukninger hen over sommeren.

 

På forhåbentligt snarligt gensyn i normale tilstande

 

Bestyrelsen

 

Læs mere

Dagholdet nye restriktioner

05-01-2021

Først vil vi ønske jer et rigtig godt nytår – på trods af alle indskrænkninger af vores hverdag.

Men med baggrund i de seneste udmeldinger fra regering og myndigheder vil vores seneste bud være:

Med forsamlingsforbuddet beskåret til 5 personer, finder vi det ikke længere forsvarligt at mødes på Naturcentret.

Vi vil opfordre jer til selv at planlægge cykelturen. Evt. ved at lave aftale med en eller flere cykelkammerater (aldrig mere end i alt 5), som I så mødes med og cykler sammen med – med meget god afstand.

Hold godt fast i motionen. – Den er måske mere vigtig end nogensinde.

Pas rigtig godt på jer selv og hinanden.

 

Forhåbentlig på snarligt gensyn

Udvalget

 

Læs mere

Staurby Skov sporet

18-01-2021

af Johnny Grønmar

Staurbyskov sporudvalg

Staurbyskov sporudvalg består pt. af 5 medlemmer fra Baghjulet, 2 fra MCC, Skovfogeden og en projektleder fra Middelfart Kommune.

Udvalget står for alt fra den fysiske del ude på sporet til ansøgning ved diverse styrelser.

I Staurbyskov er der lavet en masterplan for hele skoven, som tilgodeser alle interessenter.
MTB sporet snor sig rundt i den del syd for Staurbyskovvej, og er forsøgt lagt, så MTB kørsel generer anden trafik i skoven mindst muligt, for at undgå konflikter. Dette er indtil nu lykkedes godt, hvilket skyldes MTB’ernes gode opførsel.

Sporet

Sporet har et blå hovedspor som snor sig gennem skoven både nord og syd for motorvejen.
Sporet er her koblet sammen af en grusvej fra Hegnet og til solskrænten. Denne sti er både til fodgængere og MTB’ere. Derfor opfordres der til at der her vises hensyn.
Det samme gør sig gældende steder hvor man fra sporet krydser andre stier.
Som tilvalg er det muligt at vælge røde sløjfer til det blå spor, på de røde sløjfer er der yderligere muligt at lave tage nogle sorte features som tilvalg.

Færdsel på sporet er på eget ansvar.

Sporet er skiltet og gradueret efter iht. OnTrail. OnTrail er et projekt hos DCU, støttet af Nordea Fonden, som har til hensigt at give sporene i Danmark en mere ensartet graduering, så f.eks. blå er det samme om du kører i Staurbyskov eller i Silkeborg.
OnTrail har i dag været med til graduering af mere end 200 spor i Danmark. Nedenfor ses beskrivelse af sværhedsgrader:

Når sporet ændres markant, vil der blive udsat skilte der varsler om sporændring. I disse tilfælde anbefales det at man lige kigger på sporets forløb inden gennemkørsel.
Disse skilte vil stå i nogle uger efter sporændringen, derfor anbefales det ligeledes at hvis det er et stykke tid siden man har kørt sporet sidst, køres første omgang forsigtigt, og der lægges mærke til eventuelle ændringer.

Det er ikke tilladt at køre uden for opmærkede stier i skoven, ligesom det heller ikke er tilladt at lave piratspor uden om eventuelle features, der måske bliver for voldsom for nogle. Dette skyldtes at der er lagt en plan for hvor sporet skal gå, af hensyn til eventuelle fortidsminder, beskyttet flora eller dyreliv og sidst men ikke mindst, for ikke at ødelægge de rigtige linjer med slidspor.
Tør en feature ikke køres anbefales det derfor at man enten trækker over eller fravælger sløjfen.

Har du forslag til ændringer på sporet, er du velkommen til at tage fat i sporudvalget samt at møde op til planlagte spordage.

Sporet er ensrettet, udover strækningen på grusvejen mellem Hegnet og Solskrænten samt grusvejen op langs motorvejen.

Planer for 2021

Det forventes at der i Marts 2021 opstartes på teknik område oppe på det åbne område mellem motorvejen og sydskoven, hvis vejret tillader det. Her er der blevet givet tilladelse til at lave teknikbane på et areal på 20 x 30 meter. Denne teknikbane vil være hovedfokus for sporbygningen i 2021.
Derudover bliver der lavet røde og sorte spor ned igennem den kuperede del af sydskoven.

Læs mere

Kørsel på Lillebæltstien

28-06-2020

Kære medlemmer,

Baghjulet har fået en henvendelse vedr. mountainbikere iført Baghjulets klubtøj, som er set køre på den forbudte strækning af Lillebæltsstien. Vi har fået fortalt, at der sågar (i visse tilfælde) er udvist en ikke særlig høflig opførsel, da lodsejerne på området mindede om, at cykling er forbudt på denne strækning. Det kan vi ikke være bekendt.


Vi vil på det kraftigste henstille til, at I overholder retningslinjerne og IKKE cykler på det område, hvor mountainbikecykling ikke er tilladt - det er tydeligt afmærket på ruten og burde ikke være til at overse. Én person i Baghjulets klubtøj, der udviser ufin opførsel falder skidt tilbage på os alle sammen. HUSK DET  -  overhold retningslinjerne og vær høflige og venlige, når I er ude som ambassadører for vores klub.

Bestyrelsen

 

 

HVOR ER DER CYKLING FORBUNDT?

Som I kan se på den blå markering herunder, er der tale om strækningen fra Skrillingestrand bag golfbanen og ud til området lige efter Ulvsbjergvej langs kysten. Her må der ikke cykles

Resten af den 23 km lange sti - der jo altså har ligget her altid og længe før nogen fandt på at døbe den Lillebæltsstien, her må folk naturligvis stadigvæk gerne færdes på cykel.

Læs mere om Lillebæltstien her

 

Læs mere

Lån af cykelstativer

19-01-2021

Vi har placeret en pose ved hver cykelstativ.

Den indeholder alle dele til stativet og skal følge stativet.

Læs her hvordan.

Kontaktpersoner vedr. cykelstativer:

Ivan Strandberg - tlf. 4047 9249

 

Læs mere

Torsdagsturen - sådan foregår den

19-03-2019

Sådan cykler Baghjulets landevejsgrupper om torsdagen i sommersæsonen.

Der køres 2 grupper, som er beskrevet herunder.

 Alle møder 18.30 ved vores fælles startsted: Naturcentret.

Torsdagsruterne køres altid på fast rute, som er ca. 50 km lang.

Gruppe 1 - Kører først ud af pladsen. Der køres samlet til Strib, hvor løbet gives frit. Der køres med hastigheder fra 30 i snit (agtergruppen) til +37 i snit (frontgruppen). Når løbet er givet frit, er der fri hastighed og der samles ikke op. Turen slutter ved Middelfart Sygehus.

Gruppe 2 - Kører sidst ud af pladsen. Gruppen cykler samlet rundt og uden turleder. Der køres med snit på 27-28 km/t og der samles op på bakker og mellem intervaller. Gruppen slutter ved ITW på Gl. Banegårdsvej (og kører altså omvendt rundt, i forhold til gruppe 1).

God fornøjelse!

Læs mere

Loose fit klubtrøjer

18-01-2021

Loose fit klubtrøjer til Enduro Trail mm.

Chris Johansen og MTB udvalget starter jo enduro/trail hold sådan rigtigt op til foråret, så skal vi også have tøj til det ????

Derfor har vi arbejdet på at få nogle loose fit enduro trøjer. Trøjerne kan selvfølgelig også bruges til andet end enduro/trail. ????

Der kommer 2 modeller, en langærmet og en med 3/4 ærmer. Begge modeller kommer i design ala vores andre fede trøjer.

Trøjerne kan prøves og købes i tøjbutikken, men vil ikke blive lagervarer men bestillingsvarer. 

Den langærmede trøje kommer til at koste 300 kr.
Trøjen med 3/4 ærmer kommer til at koste 260 kr.

KLIK HER OG SE TRØJERNE I 3D

Læs mere