OM AT VÆRE TURLEDER I BAGHJULET

 

turlederibaghjulet

EN GRUNDSTEN I BAGHJULET

Turlederfunktionen er en af grundstenene i vores klub. 

 

TURLEDEREN ER EN CYKELKAMMERAT

Turlederen er den kammerat, der lægger dagens rute og bestemmer hvor turen går hen i dag.

Som medlem af Baghjulet, er du en del af et gensidigt forpligtende kammeratskab. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at påtage sig turlederrollen, i det omfang den enkelte kan.

 

ALLES ANSVAR

Turlederen sørger (med gruppens hjælp) for, at turen afvikles på de svagestes præmisser -  alle skal med hjem og gruppens hastighedsrammer (øvre som nedre) skal overholdes.

Turlederen kan tilrettelægge turen således, at der er mulighed for at køre fra et par steder undervejs, hvis nogen skal tidligere hjem. Baghjulet anbefaler dog, at både turledere og deltagere holder sig opdateret på informationen om hvor længe, hvor langt og hvor hurtigt de enkelte grupper cykler - det fremgår af hastighedsskemaet - således af både hastigheder og den tid vi er ude på cykel i videst muligt omfang overholdes.

Inden start kan turlereden fortælle om turens længde, den forventede hjemkomst samt hvor der evt. kan køres fra.

Turlederen er vejviser på ruten, men ALLE i gruppen er ansvarlig for, at de almindelige færdselsregler overholdes, lige som de enkelte deltagere bidrager  til, at der køres sikkert og ansvarligt.

 

VI OPFØRER OS ORDENLIGT

Der holdes for rødt lys i et højresving, cykelstier anvendes, hvor de forefindes osv. Alle Baghjulets medlemmer er med til at højne de øvrige trafikanters respekt for motionscyklisterne.

Vi opfører os korrekt i trafikken. Sikkerhed prioriteres højt.

Hvis gruppen er større end 20 deltagere, skal den opdeles i 2. Der kan enten vælges en 2. turleder blandt de fremmødte eller der kan køres i 2 grupper à 10, med 100 meters afstand. Dette gør vi, for at højne sikkerheden i gruppen.

Deling anbefales også, hvis det viser sig at gruppens styrkemæssige spredning er for stor. Husk dog, at turene altid afvikles på de svagestes præmisser! Som deltager, har du sat dig ind i, hvad du som minimum skal kunne cykle, for at køre i den pågældende gruppe.

Sikkerhed og go' stemning på turen er alles ansvar - ikke turlederens alene.

Alle sørger for, at nye fremmødte føler sig velkomne og vises godt til rette.

 

TURLEDERVESTEN

 

BÆR DEN MED STOLTHED!

Turledervest front STOR

Som medlem af Baghjulet, er du en del af et gensidigt forpligtende kammeratskab og derfor opfordrer vi alle medlemmer til at påtage sig turlederrollen, i det omfang den enkelte kan.

Når du melder dig som turleder i Baghjulet, får du udleveret turledervesten til evigt eje.

Vi opfordrer selvfølgelig turlederen til at bære vesten, den dag han eller hun har turledertjansen, men vesten må også gerne bruges, selvom den pågældende turleder ikke lige har vagten i dag.

Støt dem, der støtter Baghjulet