WEBSTRATEGI

 

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKATION VIA BAGHJULET.DK

Baghjulets hjemmeside formidler klubinformationer, informationer vedr. ture og arrangementer afholdt i klubben med klubben eller medlemmerne som arrangører. Ligeledes kan hjemmeside og forum anvendes til cykelrelaterede informationer fra medlem til medlem.

Hjemmesiden modtager ikke opslag der vedrører private arrangementer, eller arrangementer der indsamler penge til charity, uanset formål jvf. Baghjulets vedtægter. 

Hjemmesiden modtager ikke opslag, annoncer eller reklame af kommerciel karakter. Opslag i forum af kommerciel karakter, vil blive fjernet af administrator.

 

FORMÅLET MED DENNE HJEMMESIDE ER:

At hjælpe målgruppen med at få:

- indsigt i, hvad Motionscykelklubben Baghjulet kan tilbyde jvt. klubbens formålsparagraf, som er: "§ 2 Foreningens formål er, at dyrke cykling på motionsplan og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen." (se vedtægterne her)
- indsigt i, hvordan Motionscykelklubben Baghjulet cykler, jvf. vores værdier og slogan ("Vi cykler for sjov!")
- indsigt i klubbens sikkerhedsregler mm.
- overblik over kommende ture og arrangementer, der kan deltages i
- overblik over de aktiviteter og arrangementer, som har fundet sted (artikler, Set & Sket) - være Baghjulets virtuelle klubhus.
- gøre det nemt at komme i kontakt med klubben
- samt at gøre det nemt  - og attraktivt - at melde sig ind

 

Kort sagt - formålet er at:

- understøtte målgruppens behov
- etablere høj etos som afsender, som en klub der arbejder engageret med motionscykling
- anspore til kontakt og medlemsengagement
- give tips & tricks og inspiration til cykling
- Selvfølgelig understøtte Baghjulets værdier og slogan - Vi cykler for sjov!

 

MÅLGRUPPER

Primære målgrupper:
- medlemmer
- potentielle medlemmer

Sekundære målgrupper:
- samarbejdspartnere, sponsorer, kommune
- journalister, presse, organisationer (DGI, DCU, o.lign.)
- lokalbefolkning

Strategiske indsatsområder, mål og succeskriterier

Hovedmål:

- At formidle cykelglæde ved at kommunikere og interagere
- At skabe gode relationer
- Branding af "Motionscykelklubben Baghjulet - Vi cykler for sjov!"
- At positionere klubben (øge kendskabsgraden og sikre, at målgrupperne ved hvem Motionscykelklubben Baghjulet er).