WEBSTRATEGI

 

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKATION VIA BAGHJULET.DK

Baghjulets hjemmeside formidler klubinformationer, informationer vedr. ture og arrangementer afholdt i klubben med klubben eller medlemmerne som arrangører. Ligeledes kan hjemmeside og fora anvendes til cykelrelaterede informationer fra medlem til medlem.

Hjemmesiden modtager ikke opslag der vedrører private arrangementer. kommercielle arrangementer eller arrangementer der indsamler penge til charity, uanset formål jvf. Baghjulets vedtægter. 

Hjemmesiden modtager ikke opslag, annoncer eller reklame af kommerciel karakter, med mindre det drejer sig om klubbens egne sponsoraftaler. 

Vi deler med glæde information om cykelløb, ture eller events, arrangeret af klubber og foreninger der lige som os selv, er båret af frivillige foreningskræfter og hvor eventuelle overskud går til at drive den pågældende arrangør-forening og skabe cykelaktiveter for klubbens medlemmer.

 

FORMÅLET MED DENNE HJEMMESIDE ER:

At hjælpe målgruppen med at få:

 

Kort sagt - formålet er at:

 

MÅLGRUPPER

Primære målgrupper:


Sekundære målgrupper:

Strategiske indsatsområder, mål og succeskriterier

Hovedmål:

Støt dem, der støtter Baghjulet