Staurbyskov sporudvalg

Staurbyskov sporudvalg består pt. af 5 medlemmer fra Baghjulet, 2 fra MCC, Skovfogeden og en projektleder fra Middelfart Kommune.

Udvalget står for alt fra den fysiske del ude på sporet til ansøgning ved diverse styrelser.

I Staurbyskov er der lavet en masterplan for hele skoven, som tilgodeser alle interessenter.
MTB sporet snor sig rundt i den del syd for Staurbyskovvej, og er forsøgt lagt, så MTB kørsel generer anden trafik i skoven mindst muligt, for at undgå konflikter. Dette er indtil nu lykkedes godt, hvilket skyldes MTB’ernes gode opførsel.

Sporet

Sporet har et blå hovedspor som snor sig gennem skoven både nord og syd for motorvejen.
Sporet er her koblet sammen af en grusvej fra Hegnet og til solskrænten. Denne sti er både til fodgængere og MTB’ere. Derfor opfordres der til at der her vises hensyn.
Det samme gør sig gældende steder hvor man fra sporet krydser andre stier.
Som tilvalg er det muligt at vælge røde sløjfer til det blå spor, på de røde sløjfer er der yderligere muligt at lave tage nogle sorte features som tilvalg.

Færdsel på sporet er på eget ansvar.

Sporet er skiltet og gradueret efter iht. OnTrail. OnTrail er et projekt hos DCU, støttet af Nordea Fonden, som har til hensigt at give sporene i Danmark en mere ensartet graduering, så f.eks. blå er det samme om du kører i Staurbyskov eller i Silkeborg.
OnTrail har i dag været med til graduering af mere end 200 spor i Danmark. Nedenfor ses beskrivelse af sværhedsgrader:

Når sporet ændres markant, vil der blive udsat skilte der varsler om sporændring. I disse tilfælde anbefales det at man lige kigger på sporets forløb inden gennemkørsel.
Disse skilte vil stå i nogle uger efter sporændringen, derfor anbefales det ligeledes at hvis det er et stykke tid siden man har kørt sporet sidst, køres første omgang forsigtigt, og der lægges mærke til eventuelle ændringer.

Det er ikke tilladt at køre uden for opmærkede stier i skoven, ligesom det heller ikke er tilladt at lave piratspor uden om eventuelle features, der måske bliver for voldsom for nogle. Dette skyldtes at der er lagt en plan for hvor sporet skal gå, af hensyn til eventuelle fortidsminder, beskyttet flora eller dyreliv og sidst men ikke mindst, for ikke at ødelægge de rigtige linjer med slidspor.
Tør en feature ikke køres anbefales det derfor at man enten trækker over eller fravælger sløjfen.

Har du forslag til ændringer på sporet, er du velkommen til at tage fat i sporudvalget samt at møde op til planlagte spordage.

Sporet er ensrettet, udover strækningen på grusvejen mellem Hegnet og Solskrænten samt grusvejen op langs motorvejen.

Støt dem, der støtter Baghjulet