Turlederseminar 2010

Udgivet 23-03-2017, tags: Træning | Turleder | turlederseminar |

Lørdag den 20. marts 2010 kl. 09.00 havde 24 turledere trodset vejrguderne og var mødt op til Baghjulets turlederseminar i østergades forsamlingshus i Glassalen.

Iblandt var både "gamle" turledere og nye turledere, som alle havde tilmeldt sig dagen for om muligt at blive lidt klogere på det at være turleder i Baghjulet, og som havde trodset den noget dårlige vejrmelding med regn og rusk det meste af dagen. Heldigt at vi skulle være inden døre det meste af formidddagen.

maj2010 janusDer var lagt op til en afvekslende dag med både teori og praksis i turledervirksomhed, med Janus Jørgensen som tovholder og underviser i løbet af dagen. Janus er tidligere licensrytter, uddannet læge, og i fritiden konsulent i DCU regi med speciale i netop det at afholde træner- /turleder kurser.

Dagen indledtes med kaffe og rundstykker alt imens Søren Kjærås gennemgik Baghjulets nye gruppeinddeling og turleder kalenderen. I den kommende sæson ville der i Baghjulet blive kørt i 5 (6) grupper fordelt med: Grp. A - med et gennemsnit over 33 km/t og en træningstid på 2- 3 timer Grp. B - med et gennemsnit mellem 30- 33 km/t og en træningstid på 2- 3 timer Grp. C - med et gennemsnit mellem 27- 30 km/t og en træningstid på 2- 3 timer. Grp. D - med et gennemsnit mellem 25- 27 km/t og en træningstid på 2 - 2 time. Grp. E - med et gennemsnit mellem 22 - 25 km/t og en træningstid på 1- 2 timer. Grp M - MTB.

De nye gruppeindelinger gav anledning til en længere debat blandt "turlederne", idet der blandt deltagerne var delte meninger om den nye gruppe A, der sås som en overbygning i forhold til de tidligere inddelinger. Var vi ved at skabe en elitegruppe/licensafdeling i Baghjulet?

Det er altid godt med en sund debat om formål og vilkår - en af Baghjulets forcer er netop, at der er højt til loftet og plads til alle.

At det har været nødvendigt at inddele træningsaftenerne/ cykelholdene i flere grupper er vel et tegn på udviklingen i en velfungerende motionsklub, hvor forskellen i styrke naturligvis vil være markant ud fra det medlemstal, som Baghjulet udviser. Nu er der plads til de, der vil køre stærkt - uden nødvendigvis at overgå til licensrækkerne, ligesom der fortsat er plads til det medlem, der blot vil køre en tur på cykel. Alle på  hvert sit niveau og med hvert sit behov og med rig mulighed for at prøve kræfter på et højere niveau, eller at tage den mere med ro, hvis det er det, der er behov for. I øvrigt er det min opfattelse, at der i grupperne fokuseres alt for meget på den angivne gennemsnitshastighed. Den angiver blot det styrkeforhold der forventes i løbet af sæsonen. Et højt gennemsnit siger bare ikke umiddelbart noget om træningsindsatsen og modsat er et lavt gennemsnit heller ikke ensbetydende med, at der er kørt i et "afslappende "tempo. Turlederkalenderen, der selvfølgelig var blevet udvidet efter den nye gruppeinddeling, fik sin sidste afpudsning og var således klar til sæsonstart. Efter den interne debat i Baghjulet, tog Janus fat i dagens egentlige program, og vi fik et godt og inspirerende indlæg om træningsmetoder og turledervirksomhed, med hovedvægten lagt på følgende temaer:

  • Refleksioner over trænerrollen
  • Køreformer
  • Sikkerhed (integreres)
  • Differentieret træning
  • Basal træningslære
  • Strukturering af cykeltræning
  • Praktisk trænergerning

maj2010 cyklister

Begreber som aerob og anaerob fik pludselig betydning på en anden måde. Paradekørsel, rulleskift eller måske bare Snejbjerg skift, opvarmning, interval og "kø re af "fik også betydning. Pludselig blev motionscykling andet end bare at rulle en tur. En meget inspirerende formiddag med en god gang teoretisk træning med et godt oplæg, som i øvrigt kan læses på hjemmesiden. Efter frokostpausen og den nærende sandwich var vi så klar til eftermiddagens praktiske øvelser. Vejret havde heldigvis bedret sig, sådan at det nu var blevet tørvejr, men stadig med våde og let mudrede veje efter al vinterens salt, grus og hvad vinteren og den smeltende sne i øvrigt havde efterladt på vejene.

Janus havde i samarbejde med Søren lagt en rute ud over Strib med let opvarmning som første indlagte træningsmodul. Inddelt i grupper efter styrke/ hastighed lød opvarmningsopgaven på lavt gear med høj kadance og med ber' ring ved hvert skifte (så vi kunne køre at køre tæt i grupper, den var ny) fra Strib over Billeshavevej - Bøgelundsgyden til Bolsvej. Herefter paradekørsel i grupper ad Bolsvej hele vejen igennem til Bogensevej ved Lerbjerg maskinstation. Returkørsel til Korsbjergkrydset med tempokørsel ad Korsbejrgvej. Retur til krydset Lerbjergvej/Røjle Bygade.

Nu havde pulsen allerede været oppe flere gange. Vi blev nu inddelt 2 og 2 lidt efter styrke, hvorefter det lød på to omgange ad Lerbejrgvej, op ad bakken til Korsbjergkrydset og derfra til venstre tilbage til udgangspunktet fuld fart hele vejen. Alt sammen med veltilrettelagte instruktioner om, hvad og hvilken træningsform og rute der skulle benyttes.

 

Vigtigheden i at man som turleder stopper op, og giver klare instruktioner mellem intervallerne, viste sig at være helt på sin plads. Rundstrækningen blev efterfulgt af en god gang syretræning med en spurt 2 gange op ad bakken mod Korsbjergkrydset. Janus pointerede vigtigheden i, at pulsen kom helt ned mellem hvert interval for at virkningen skulle være optimal. Det var ikke svært at få pulsen op, det var sværere at få den hurtigt ned igen og klar til næste interval. Så blev det deltagernes tur til at give instruktioner og Irene og Gitte havde fået til opgave, at slutte dagen med en fin instruktion i hjemkørsel ad Bogensevej i grupper af 3 til 4 mand med en belastning på 70 til 80 %.

En god dag sluttede i østergade med evaluering af dagens forløb. Alle havde haft en våd men en rigtig god dag og fået et godt indblik i ikke bare træningsformer men også i det "blot at være turleder"  og få en god tur ud af det, om at tilrettelægge, så alle uanset styrkeforhold fik noget ud af det, og om at være fælles om ansvaret om at få en god tur.

Tak til Janus for en god dag.

Husk på , det er ikke turlederens ansvar alene, men vi har alle et ansvar for at hjælpe turlederen med, at vi alle får en god tur, og at alle kommer sikkert hjem. En af baghjulets succeskriterier hviler på, at der er turledere til alle grupper - så har du fået lyst, så meld dig som turleder i Baghjulet.

Svend Erik

 

PS: Virkede intervallerne? Da søndagens træning skulle startes op dagen efter, var det, at lørdagens intervaller for alvor kunne mærkes. Benene var pludselig blevet lidt tunge. Hvem sagde noget om restituering?

Støt dem, der støtter Baghjulet