Turlederseminar

Udgivet 23-03-2017, tags: Turleder | turlederseminar |

Turlederseminar

Af: TurlederudvalgetTurlederseminar

Lørdag den 19. marts 2011
Ca. halvdelen af klubbens turledere deltog i turlederseminaret i dag. Efter en præsentation af deltagerne, gik Søren i gang med at fortælle om at være turleder i Baghjulet. Her følger et referat:


Om at være turleder i Baghjulet
Søren gennemgik gruppeinddelingerne, turlederfunktion samt "Sikker på cykel i Baghjulet".

Fælles ansvar
Det blev præciseret, at turlereden IKKE har mere ansvar for sikkerhed mv. end andre i gruppen. Det er et fælles ansvar, at sikkerheden overholdes og at der køres sådan, at alle får en god tur.

Det blev anbefalet, at man udpeger en hjælpe-turleder på  alle ture.

Førstehjælpskursus
Turlederne foreslog, at der hurtigst muligt bliver afholdt førstehjælpskursus for turledere. Ivan har i kraft af sit job som brandmand kontakt til flere kollegaer, som underviser i førstehjælp. Han undersøger muligheder og vender tilbage med datoer.

Huller i vejene
Der er meget dårlige veje derude!

Der ses op til 15 cm store krater i asfalten efter frostskader pga. den hårde vinter. Preben opfordrede Baghjulet som organisation til at være en aktiv spiller overfor Middelfart Kommune med henblik på , at få skaderne udbedret. Kommunen kalder sig cykelby og har kampagner kørende for at få folk ud at cykle. Vi må som minimum forlange, at de sørger for sikre cykelveje.

Les opfordredes til at cykle en tur med sit kamera, så vi kan lave en lille "video happening" der sætter fokus på problemet.

Helle A. fortalte, at Middelfart Kommune har opfordret borgerne til at melde tilbage hvis de observerer huller i veje - det kan de gøre på mailen larsholmberg.frandsen@middelfart.dk.

Alle opfordredes til at passe godt på derude!

Forslag om Turledervest
På generalforsamlingens Workshop var der forslag om turledervest. Per Allan fremviste forslag til design og spurgte om turledernes mening. Ville de bruge, så dan en vest? Det er tanken, at vesten skal foråres til turledere i Baghjulet og at de må bruge vesten også på cykelture, hvor de ikke er turledere. Vesten skal være et signal om, at denne motionist er turleder i Baghjulet og dermed har lært nogle ting. Det kunne også være et signal til andre om, at her er en erfaren motionist, der kan spørges til råds.

Turlederne kunne li' vesten og ideen, som Per Allan derfor går videre til Tøjudvalget med.

Tour katalog
Jørgen Rostgård havde forslag til et fælles tourkartotek.

Helle fortalte, at s�dan �t var der allerede p� hjemmesiden, men ingen kan finde det. Derfor vil tourkataloget blivet flyttet �frem i lyset�.

Mulighederne for link til kort, gps, garmin mv. er utallige, s� det er bare om at f� gang i delingen af hinandens ruter, s� vi kan inspirere hinanden.

�ndring af tr�ningstidspunkt
P� generalforsamlingens Workshop var der forslag om �ndring af tr�ningstidspunkter fra kl. 18.30 til 18. Bestyrelsen ville gerne h�re turledernes holdning.

Turlederne synes det var en god ide, b�de pga. lygtet�ndingstid og for, at man kunne v�re lidt tidligere hjemme. Turlederne foreslog, at det evt. kunne g�res efter sommerferien og frem til s�sonafslutning. Hvis det bliver vel modtaget, kan det s� startes op fra for�ret, s� der er ens tr�ningstider hele �ret.

Helle S. var bestyrelsens repr�sentant i dag og f�r dette forslag med tilbage til bestyrelsen, som arbejder videre med det.

Hvordan kan vi g�re det mere attraktivt at v�re turleder?
S�ren spurgte, om der var forslag til, hvordan vi kunne g�re det mere attraktivt at v�re turleder. Tulederudvalget m� hvert �r arbejde h�rdt, for at f� turledere nok til at f� planen til at g� op.

Forsamlingen syntes de blev informeret godt og at de blev godt bel�nnet med middag osv. De mente, at den personlige henvendelse var vigtig. Vis klubkammeraterne, at de godt kan, v�r en god kammerat, afmystificer det med at v�re turleder, tag f�lles ansvar, hj�lp hinanden � s� t�r flere tage tjansen, l�d det fra turlederne. Grethe forslog en mentorordning for nye turledere.

Herefter rundede S�ren turlederseminaret af og Per Allan tog over med en f�lles tr�ningstur.

Tak fra turlederudvalget, til alle deltagere, for en god og konstruktiv debat!

Og god forn�jelse p� cykelturene.

Støt dem, der støtter Baghjulet