Fremtidens turledere

Udgivet 03-02-2016, tags: kursus | turleder | Turlederseminar |

Den 26. januar 2016 afholdt Baghjulet turlederseminar for 24 nye/erfarne turledere. Formålet med seminaret var, at skabe interesse og lyst til at blive en dygtig turleder i Baghjulet.

Vi havde hyret DGI konsulent Kaj Stougaard til at guide os godt igennem turlederens rolle og ansvar i Baghjulet. Der var fokus på de forventninger, der er til turlederen - men også på roller og ansvar for de medlemmer, der kører med i de enkelte grupper. Alle har et fælles ansvar for, at en træningstur forløber godt og hensigtsmæssigt for alle deltagere.

 

Nødvendigheden af god tegngivning og klar kommunikation under cykelturen blev understreget, og vi fik prøvet "tørtræning" i praksis i de forskellige køreteknikker vi praktiserer i Baghjulet, som f.eks. rulleskift og "lynlås", men det var slet ikke så let, som man kunne forvente.

 

Derfor vil vi gerne sprede budskabet fra denne aften ud til alle medlemmerne - blandt andet med det formål, at sikre at der bliver cyklet både sikkert og hensigtsmæssigt, så alle får en god oplevelse med at cykle i Baghjulet. 

 

Turleder 2016 2

 

Vi fik i fællesskab prioriteret Baghjulets nye køreregler, som fremover kan findes på hjemmesiden under turlederudvalget:

·        Hold din position og placering i feltet som udgangspunkt 

·        Afklar roller og ansvar inden turen starter

·        Alle der starter skal også sammen med hjem

·        Overhold færdselsloven

·        Sikkerhed har højeste prioritet

·        Skab god kommunikation for alle i gruppen

·        Følg turlederens anvisninger

·        Evaluer turen efterfølgende i gruppen m.h.p. forbedringer

·        Giv besked hvis du vælger at forlade gruppen undervejs

·        Benyt altid hjelm

·        Tag hensyn til andre medtrafikanter

·        Kør efter forholdene

·        Tag ansvar for dig selv og andre

 

Turleder 2016 3

 

Derudover drøftede vi og fik gode input til, hvorledes vi fremover sikrer rekruttering af nye turledere, idet alle er enige om, at turlederkonceptet er et af de vigtigste aktiver for klubben:

 

1.      Tilbud om organiseret træning og uddannelse af alle turledere - nye som erfarne

 

2.      Følordning - her kan der udpeges en "Turleder support" til at være behjælpelig med at sikre klubbens køreregler overholdes,

         herunder at hjælpe turlederen med de fælles opgaver. Dermed bliver det nemmere at starte som ny turleder.

 

3.      Etablere et større korps at turlederambassadører. Ordningen som blev indført i 2015 virker rigtig godt.

 

4.      Oplys i bredere omfang om turlederens rolle og ansvar - f.eks. ved samlet start fra naturcentret.

         Italesæt gerne værdierne og kørereglerne for deltagerne på hver tur, og vær med til at ta’ et fælles ansvar for at alle får en god

         oplevelse.

 

P.t. står vi og mangler en turlederambassadør for gruppe E, da Karlo gerne vil afløses. Det vil være fint, hvis gruppe E kan sende et navn på en turlederambassadør til Niels Aagaard inden medio februar 2016, således at personen kan deltage i planlægningen af turlederplanen for foråret 2016.  

Støt dem, der støtter Baghjulet