Turlederudvalget

Udgivet 04-02-2023, tags: turleder | udvalgsarbejde |

Referat af turlederudvalgsmøde


Turlederudvalg og turlederambassadører har holdt møde. Her kommer et referat fra mødet.

 

Grupperne A, B, C og D

Den overordnede tilbagemelding fra gruppernes turlederambassadører var, at 2022 var gået fint og at det havde været OK muligt, at finde turledere.

 

Gr. E

Gruppe E har i en årrække kørt med det koncept, at der kun er turleder på om søndagen. Dog har der de-facto ikke kunnet besættes en turlederplan i Gr. E i de seneste sæsoner, lige som Gr. E ikke har kunnet stille med en turlederambassadør. Direkte adspurgt har flere tidligere turledere i gr. E givet udtryk for, at de ikke vil stå på planen, men at gruppen altid finder en tur på dagen.

Det blev derfor besluttet, at der ikke længere arbejdes på, at forsøge at sammensætte en turlederplan for Gr. E.

 

MTB – M4

MTB udvalget oplyser, at de nedlægger turlederordningen for gr. M4, pga. manglende tilslutning fra deltagere og turledere.

Beskrivelserne af gruppeinddelinger for MTB her på hjemmesiden er efterhånden 8 år gamle. MTB udvalget er derfor i gang med en ny beskrivelse af grupperne, således at de tilpasses til måden der de-facto køres på i dag.

 

Medlemsundersøgelsen af turlederordningen

Medlemsundersøgelsen viser, at der er udbredt enighed om, at turlederkonceptet er godt og fortsat skal understøttes.

 

Træning i sikker kørsel i Baghjulet

Det blev besluttet at holde fast i det tiltag, turlederudvalget tog initiativ til i efteråret 2022, hvor grupperne opfordres til at sætte fokus på 4 udvalgte træningsøvelser, der alle træner sikker kørsel i grupper. Træningsøvelserne vil også blive et element i vores forårsplan. Bestyrelsen bakker op om øvelserne ved at informere om øvelserne ved velkomsten før afgang.

 

Træningssamling før sæsonstart

Som et nyt tiltag vil turlederudvalget arrangere en gruppeopdelt træningssamling før sæsonstart.

Datoen bliver søndag, den 19. marts kl. 09.30

Der arrangeres en cykeltur med gruppe-leder og der sluttes med en let frokost, hvor der snakkes kørsel i gruppen, sikkerhed, turlederplanlægning, forventninger o.m.m., alt sammen med udgangspunkt i Baghjulets regler og værdier.

Der vil blive mulighed for spørgsmål, debat og information.

Gr. A – faciliteres af Morten Erland
Gr. B og C – faciliteres af Michael Frederiksen og Niels Aagaard
Gr. D – faciliteres af Kim Hansen og Helle Stougård

Der inviteres via gruppernes Facebook-grupper samt på hjemmesiden. Arrangementet kræver tilmelding af hensyn til planlægning af forplejning.

Nærmere information følger.

 

Hilsen

Turlederudvalg og turleder ambassadører

Støt dem, der støtter Baghjulet