Klubbens fremtid

Udgivet 14-04-2022, tags: bestyrelsen | generalforsamling |

Klubbens fremtid – opsamling fra generalforsamling

 

Ved generalforsamlingen den 9/3 havde vi emnet "Klubbens fremtid" på dagsordenen. Baggrunden for at sætte emnet på dagsorden var at vi gerne vil være på forkant og udvikle klubben løbende efter de ønsker og behov der er i klubben og samtidig følge samfundstendenser. Med andre ord kursen fremad og de vigtigste indsats-/udviklingsfelter, så vi fortsat har en super klub som kan rumme de mange interesser, aktiviteter og alders spænd.

Med en mentimeter måling fik vi takket være deltagerne på generalforsamlingen, et solidt input til hvad der er vigtigt i klubben og hvilke fokuspunkter der skal være fremadrettet.

Resultatet af workshoppen var:

Mentimeter – vigtigste kerneværdi i baghjulet:

  • Fællesskab, sammenhold, cykle for sjov, træningsfællesskab, cykelture

Mentimeter – Hvad sætter du mest pris på:

  • Fællesskab, sammenhold, motion

Konklusion – der er fin overensstemmelse mellem klubbens værdigrundlag (den er også kendt) og hvad der er vigtigt for den enkelte.

Mentimeter + stikord fra debat i salen – hvad skal der særlig fokus på i fremtiden (top scorer):

  • Få nye og yngre medlemmer + flere kvinder – tag godt imod dem
  • Styrke sammenhold/fælles oplevelser med sociale elementer – også på tværs af grupper
  • Ture diverse – eks. Gravel, indland og udland hvor alle niveauer kan være med
  • Turleder – bredt set men også det at nogen tager et initiativ.

Disse hovedpunkter, vil der blive sat fokus på i fremtiden.

Tak til jer der deltog i workshoppen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 

Støt dem, der støtter Baghjulet