Generalforsamling

Udgivet 09-09-2021, tags: aktivitetsprisen | generalforsamling | årets-pedaltramper |

Endelig - efter halvandet års Corona forsinkelse - kunne Baghjulet afholde sin generalforsamling i går aftes. Rent faktisk afholdt vi 2. Først en ekstraordinær, hvor vi af praktiske grunde lavede en ændring af en ordlyd i vedtægterne. Vi ændrede på ordene "lige år" og "ulige år" - således skulle vi i år, som er et ulige år, vælge FIRE nye bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen blev afholdt i Middelfartsalen på Kulturøen. Et stort flot konferencelokale med byens bedste udsigt og god plads - de 70 fremmødte medlemmer synede ikke af meget. Vi startede med en sandwich og en øl/vand inden vi gik i gang.

Gennemgang af regnskab på for både 2019 og 2020 kunne fortælle, at Baghjulet er kommet godt hen over Corona krisen. Vi har ganske vidst ikke kunnet tjene penge, pga. af bl.a. det aflyste Tour de Vestfyn - men til gengæld har vi heller ikke kunnet bruge nogen. For når der ingen aktiviter er i Baghjulet, kan vi ikke uddele klubtilskud. Så alt i alt et regnskab, med masser af plads til aktiviter, så vi kan få genstartet vores motionscykelklub med en masse dejlige cykelarrangementer. Vi har haft en medlemstilbagegang og er i dag ca. 350 medlemmer i klubben.

 

4 nye medlemmer i bestyrelsen

På valg var Formand Johnny Grønmar (ønskede ikke genvalg), bestyrelsesmedlem Morten Erland (ønskede ikke genvalg), bestyrelsesmedlem Keld Højgaard (var villig til genvalg og blev genvalgt) samt kasserer Svend-Erik Steensen (som også var villig til genvalg og blev genvalgt). Ligeledes skulle vælges 2 nye suppleanter i stedet for Erik Klitholm og Michael Strandberg, der begge trådte ud.

Nyvalgte i bestyrelsen blev:

Bestyrelsesmedlem Kim Hansen
Bestyrelsesmedlem Michael Frederiksen
Suppleant Claus Grøngård
Suppleant Keld Andersen

I den kommende tid vil den nye bestyrelse konstituere sig.

Kommende sæson

Udvalgene præsenterede deres aktiviter. Der blev fortalt om nogle af de mange aflysninger, der havde været, men der blev også talt om de fremtidige aktiviteter, som medlemmerne kan se frem til.

Der mangler tourlederambassadører i flere grupper og Turleder-funktionen blev fremhævet som noget af det, Baghjulets fortsat ønsker skal være grundstenen i vores motionscykelklub.

Harzen-udvalget får nye arrangerende udvalgsmedlemmer, da flere træder ud. 

Indenrigsudvalgets medlemmer takker af og træder ud. 

Slutteligt blev der tildet 2 priser:

Årets pedaltramper

Knud Erik Vork blev udnævnt som årets pedaltramper og fik sin flotte pokal, for sin indsat som den turleder, der altid træder til og giver en hjælpende hånd også som "bagstopper" og 2. kaptajn, lige som hans indsats som hjæper til mange arrangementer blev fremhævet.

 

Aktivitetsprisen

Aktivitetsprisen blev tildelt IT udvalget, som består af Anders Peter Forsmann og Helle Stougård, for deres store indsats og support i forbindelse med Baghjulets skift af IT system og ny hjemmeside.


Helle Stougård modtog prisen på vegne af udvalget

 

 

 

 

Støt dem, der støtter Baghjulet