Hærvejsturen 2017

Udgivet 31-05-2017, tags: Hærvejstur | MTB |

MTB cykling under falsk varebetegnelse

For nye medlemmer vil det nok lyde lidt underligt at årets Hærvejstur, var henlagt til Gendarm Stien, en opmærket vandre/MTB rute, der går fra Padborg til Hæruphav øst for Sønderborg. Efter lidt research har jeg nu fundet ud af at det efterhånden er rigtigt mange år siden at Hærvejsturen har foregået påHærvejen. Da Baghjulet er en meget traditionsbunden klub, har det dog aldrig været på tale at kigge på turens navn.

Lørdag d. 27 maj mødtes 32 forventningsfulde Baghjulere på en P- plads midt i Padborg.

gendarmstien17A

Kl 9.05 var afgangen sat, vi samledes på den stor plads og blev budt velkommen af arrangørerne Dennis og Lasse. Da vi var blevet fordelt i de 4 grupper, kørte vi ud på ruten i højt solskin.

De 3  grupper ville køre hele turen påvca 75 km og Børge's gruppe  ville lave en afkortet rute på ca. 60 km.

Det 1. stykke til Kollund foregår i skov og marker i en flot kuperet terræn.

I Søren Lunds gruppe var vi efter 3 punkteringer nået 5 km påv50 min, hvilket gjorde at vi kunne regne ud at vi skulle bruge 12,5 time på at køre de 75 km. Det gav lidt bekymring hos holdet  for om vi ville få aftensmad når vi ankom så sent. Et krøllet følgbånd vist sig at gnave gennem Erik's slanger, da det var rettet kunne vi pludselig holde god fremdrift og stille og roligt komme op til de andre grupper igen.

I Kollund rammer man Flensborg fjord og resten af turen forløber meget tæt på vandkanten. Det er ret fladt, men med masser af ujævne græsmarker og meget smalle singletracks. Som sagt er det en vandrerute og det fik vi at se, den gode vejrmelding havde godt nok lokket mange vandrere ud på ruten, de fleste hilste pænt og trådte til side når vi kom bagfra. Kun et enkelt sted blev vores gruppe mødt af utilfredse vandrefolk ,som mente at det ikke var en cykelrute (hvilket dog tydeligt fremgår af alt turist materiale om stien).

De fleste grupper holdt frokost pause mellem Egernsund og Broager, hvor ruten er meget tæt på vandet og indbyder til picnic i vandkanten.  Et sted  var ruten lagt om for nylig. den gik uden om en mark. Vi kunne regne os frem til at der var på den mark, hvor dræberkoen Maren huserer, den har  for nyligt stampet en fodgænger ihjel. Det sætter jo faremomentet ved MTB cykling lidt i relief, når en flad mark med køer er lige så farlig som det vildeste nedkørsler i Harzen.

gendarmstien17D

Stykket mellem Broager og Dybbøl banke er klart det sværeste,  men fantastisk smukt.  Det foregår skiftevis på singletrack i skov, på standen og på toppen af nogle stejle skrænter og er der hvor 80 % af højdemeterne bliver kørt.

Efter Broagerland mødtes de 3 grupper ved en grill/is-bar der lå lige ud til vejen i et lille sommerhus område. Der var gratis kaffe ved køb af is, hvilket var en fantastisk undskyldning for at spise is i sommervejret med temperaturer på over 25O

gendarmstien17B

Resten af turen til Vollerup blev nu kørt i et rask tempo, og grupperne ankom til vandrehjemmet i Vollerup lidt uden for Sønderborg mellem kl. 15 og 16, hvilket var 2-3 timer for Dennis havde meddelt dem vi ville ankomme, så det stakkels ejerpar panikede  lidt.  Da vi sagde til dem at, det vi havde mest lyst til var ikke at få værelserne, men mere kolde øl, så fladt der ro på . Stille og roligt fik vi værelser og parkeret cykler i det aflåste cykelskur.

En enkelt uforberedt deltager måtte reparere sin defekte cykel ( Undskyld Dennis det skal ikke ske igen). Andre tog ud og prøvede MTB banen i  Vollerup, men de fleste slappede bare af på græsplænen i stor samlet flok.

 Under middagen kl. 19, blev de 2 fødselarer Ole og Kirsten behørigt fejret. øl og vin salget lukkede kl. 20,  der blev provianteret rigeligt, så vi ikke løb tør i løbet af natten, og så foregik resten af det sociale samvær rundt om bålet.

gendarmstien17C

På Vandrehjemmet boede også en meget stor flok brandmænd fra tyskland som deltog et et brandmandstræf i Sønderborg med 10000  deltager. De indtog enorme mængder alkohol, var søde og rare og gik måske p.g.a det førstnævnte ret tidligt til ro. Så der var dejligt stille på pladsen selv om nogle af os nok havde frygtet de modsatte.

Søndag kl. 9 var alle grupperne igen på vej retur, i let regnvejr. Det klarede dog hurtigt op og blev om muligt endnu varmere end lørdag. Turen retur var noget hårdere en turen ud( mærkeligt det var jo samme rute!!!)

Børge's hold læste det ved at skøre endnu mere at turen, i vores gruppe ment Jan Ager at vi da godt lige kunne forlænge turen med en tur over en lille sjov grænseovergang, det gjorde vi selv om ingen af os havde pas med. Vi blev dog hverken mødt af toldere eller politi og smuttede stille og roligt tilbage  til Danmark via en cykelsti i skoven, hvem sagde gr�nsekontrol.

Alle kom godt til Padborg, desværre havde den ene af lørdagens fødselarer et uheld, som resulterede i et(ikke) brækket, men dog skadet håndled (god bedring herfra Kirsten Thøgersen).

 Tak til Lasse og Dennis for at have planlagt endnu en fantastisk tur, jeg glæder mig stadigt til at prøve at cykle på Hærvejen :-), men skal helt sikkert med næste år igen uanset hvor turen går hen, for Hærvejsturen er synonymt med masser af godt humør og kammeratligt samvær med glade mennesker, på tværs af de grupperinger der er til dagligt i Baghjulet.

Og tak til Søren Lund og Børge Iwersen for at træde til som turledere i de 2 af grupperne. I gjorde det  fremragende. I vores faktisk så godt, at der slet ikke blev brug for at uddele den lyserøde narresut Søren havde i ryglommen på det meste af turen. 

 

Henrik  Salomon 

Et lille referat fra H�rvejsturen 17.

MTB cykling under falsk varebetegnelse.

For nye medlemmer vil det nok lyde lidt underligt at �rets H�rvejstur, var henlagt til Gendarm Stien, en opm�rket vandre/MTB rute, der g�r fra Padborg til H�ruphav �st for S�nderborg. Efter lidt research har jeg nu fundet ud af at det efterh�nden er rigtigt mange �r siden at H�rvejsturen har foreg�et p� H�rvejen. Da Baghjulet er en meget traditionsbunden klub, har det dog aldrig v�ret p� tale at kigge p� turens navn.

L�rdag d. 27 maj m�dtes 32 forventningsfulde Baghjulere p� en P- plads midt i Padborg.

Kl 9.05 var afgangen sat, vi samledes p� den stor plads og blev budt velkommen af arrang�rerne Dennis og Lasse. Da vi var blevet fordelt i de 4 grupper, k�rte vi ud p� ruten i h�jt solskin.

De 3  grupper ville k�re hele turen p� ca 75 km og B�rge�s gruppe  ville lave en afkortet rute p� ca. 60 km.

Det 1. stykke til Kollund foreg�r i skov og marker i en flot kuperet terr�n.

I S�ren Lunds gruppe var vi efter 3 punkteringer n�et 5 km p� 50 min, hvilket gjorde at vi kunne regne ud at vi skulle bruge 12,5 time p� at k�re de 75 km. Det gav lidt bekymring hos holdet  for om vi ville f� aftensmad n�r vi ankom s� sent. Et kr�llet f�lgb�nd vist sig at gnave gennem Erik�s slanger, da det var rettet kunne vi pludselig holde god fremdrift og stille og roligt komme op til de andre grupper igen.

 I Kollund rammer man Flensborg fjord og resten af turen forl�ber meget t�t p� vandkanten. Det er ret fladt, men med masser af uj�vne gr�smarker og meget smalle singletracks. Som sagt er det en vandrerute og det fik vi at se, den gode vejrmelding havde godt nok lokket mange vandrere ud p� ruten, de fleste hilste p�nt og tr�dte til side n�r vi kom bagfra. Kun et enkelt sted blev vores gruppe m�dt af utilfredse vandrefolk ,som mente at det ikke var en cykelrute (hvilket dog tydeligt fremg�r af alt turist materiale om stien).

De fleste grupper holdt frokost pause mellem Egernsund og Broager, hvor ruten er meget t�t p� vandet og indbyder til picnic i vandkanten.  Et sted  var ruten lagt om for nylig. den gik uden om en mark. Vi kunne regne os frem til at der var p� den mark, hvor dr�berkoen Maren huserer, den har  for nyligt stampet en fodg�nger ihjel. Det s�tter jo faremomentet ved MTB cykling lidt i relief, n�r en flad mark med k�er er lige s� farlig som det vildeste nedk�rsler i Harzen.

Stykket mellem Broager og Dybb�l banke er klart det sv�reste,  men fantastisk smukt.  Det foreg�r skiftevis p� singletrack i skov, p� standen og p�  toppen af nogle stejle skr�nter og er der hvor 80 % af h�jdemeterne bliver k�rt.

Efter Broagerland m�dtes de 3 grupper ved en grill/is-bar der l� lige ud til vejen i et lille sommerhus omr�de. Der var gratis kaffe ved k�b af is, hvilket var en fantastisk undskyldning for at spise is i sommervejret med temperaturer p� over 25O

Resten af turen til Vollerup blev nu k�rt i et rask tempo, og grupperne ankom til vandrehjemmet i Vollerup lidt uden for S�nderborg mellem kl. 15 og 16, hvilket var 2-3 timer for Dennis havde meddelt dem vi ville ankomme, s� det stakkels ejerpar panikede  lidt.  Da vi sagde til dem at, det vi havde mest lyst til var ikke at f� v�relserne, men mere kolde �l, s� fladt der ro p�. Stille og roligt fik vi v�relser og parkeret cykler i det afl�ste cykelskur.

En enkelt uforberedt deltager m�tte reparere sin defekte cykel ( Undskyld Dennis det skal ikke ske igen). Andre tog ud og pr�vede MTB banen i  Vollerup, men de fleste slappede bare af p� gr�spl�nen i stor samlet flok.

 Under middagen kl. 19, blev de 2 f�dselarer Ole og Kirsten beh�rigt fejret. �l og vin salget lukkede kl. 20,  der blev provianteret rigeligt, s� vi ikke l�b t�r i l�bet af natten, og s� foregik resten af det sociale samv�r rundt om b�let.

P� Vandrehjemmet boede ogs� en meget stor flok brandm�nd fra tyskland som deltog et et brandmandstr�f i S�nderborg med 10000  deltager. De indtog enorme m�ngder alkohol, var s�de og rare og gik m�ske p.g.a det f�rstn�vnte ret tidligt til ro. S� der var dejligt stille p� pladsen selv om nogle af os nok havde frygtet de modsatte.

S�ndag kl. 9 var alle grupperne igen p� vej retur, i let regnvejr. Det klarede dog hurtigt op og blev om muligt endnu varmere end l�rdag. Turen retur var noget h�rdere en turen ud( m�rkeligt det var jo samme rute!!!)

B�rge�s hold l�ste det ved at sk�re endnu mere at turen, i vores gruppe ment Jan Ager at vi da godt lige kunne forl�nge turen med en tur over en lille sjov gr�nseovergang, det gjorde vi selv om ingen af os havde pas med. Vi blev dog hverken m�dt af toldere eller politi og smuttede stille og roligt tilbage  til Danmark via en cykelsti i skoven, hvem sagde gr�nsekontrol.

Alle kom godt til Padborg, desv�rre havde den ene af l�rdagens f�dselarer et uheld, som resulterede i et(ikke) br�kket, men dog skadet h�ndled (god bedring herfra Kirsten Th�gersen).

 Tak til Lasse og Dennis for at have planlagt endnu en fantastisk tur, jeg gl�der mig stadigt til at pr�ve at cykle p� H�rvejen :-), men skal helt sikkert med n�ste �r igen uanset hvor turen g�r hen, for H�rvejsturen er synonymt med masser af godt hum�r og kammeratligt samv�r med glade mennesker, p� tv�rs af de grupperinger der er til dagligt i Baghjulet.

Og tak til S�ren Lund og B�rge Iwersen for at tr�de til som turledere i de 2 af grupperne. I gjorde det  fremragende. I vores faktisk s� godt, at der slet ikke blev brug for at uddele den lyser�de narresut S�ren havde i ryglommen p� det meste af turen. 

Henrik  Salomon 

Støt dem, der støtter Baghjulet