REFERAT 2017

 

BAGHJULETS GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 15. MARTS 2017


Naturcentret, kl. 19:00 
- Sandwich serveres fra klokken 18:00 -

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
Jens Pasgaard valgt

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen godkendt.

3. Regnskab fremlægges til godkendelse
Regnskabet godkendt.

4. Budgetfremlæggelse
Budget fremlagt.

5. Indkomne forslag:
a. fra bestyrelsen: Ingen forslag

b. fra medlemmer: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Hans Mogensen (villig til genvalg)
Hans Mogensen er genvalgt

Bestyrelsesmedlem Flemming Stounberg (Ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Rene Bech Andersen (Ønsker ikke genvalg)

Leo Engelberg og Henning Halkier er valgt til bestyrelsen

Valg af 2 suppleanter
Morgen Erland Pedersen
Søren Toftdal Lund

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Jørgen Spetzler og Else Hartmann er genvalgt
Helle Jakobsen er genvalgt som suppleant.

8. Fastlæggelse af kontingent
Uændret kontingent.

9. Kåring af Årets Pedaltramper og tildeling af aktivitetsprisen
Børge Iwersern, som er med på en skype forbindelse og får overrakt pedaltramper.
Aktivitetsprisen går til tøjudvalget.

Pause

10. Oplæg til kommende sæson
Dagholdet oplæg af Flemming
Festudvalget oplæg af Leo
Gruppe F oplæg af Jette
Hærvejsudvalget
IT udvalget oplæg af Helle
Melfar24 oplæg af Leo
Materialeudvalget oplæg af Jan
MTB udvalget oplæg af Eske
Sikkerhedsudvalget oplæg af Jesper
Tøjudvalget oplæg af Gitte
TDV oplæg af Jens
Turlederudvalget oplæg af Niels
Vintercup udvalget oplæg af Kim

11. Eventuelt:
Intet.