REFERAT 2015

 

Referat af generalforsamlingen 2015 i baghjulet.

Antal fremmødte deltager 108 stk.

Dagsordens punkt:

 1. 1.Valg af dirigent og stemmetæller
  1. Søren Andersen valgt som dirigent.
  2. Stemmetæller – Dennis Pedersen og Bjarne Bech.
 2. Bestyrelsens beretning - blev præsenteret af Per M. Madsen og Hans Mogensen, nedenfor ses udvalgte punkter som bestyrelsen havde valgt at sætte fokus på i 2014.
  1. Det frivillige initiativ v/PMM
  2. Sikkerhed v/HM
  3. DGI/DCU v/PMM
  4. Arrangementer v/PMM
   1. Rekordernes år.
 3. Udvalg v/PMM
 4. Turleder struktur v/HM
 5. MTB-udvalget /PMM
  1. Anvendelse af skove, der må ikke køres med lys i dyreparken, kør ikke hvor der er meget mudret, brug ringeklokken, respekter når skovfogden lukker et spor ved at lægge noget på tværs så skal det ikke flyttes. Der bliver udfærdiget et kort fra Kommunen.
 6. Naturcenter / startpladsen v/HM
 7. Sociale medier / Hjemmesiden v/PMM
  1. Gennemgang af anvendelse af hjemmesiden i tal
   1. Opfordring til at bruge hjemmesiden, vi søger nye medlemmer til IT-udvalget.
   2. Facebooksiden – 402 likes
    1. Takt og trone på de sociale medier (tænk før du trykker).
 8. j.Beretningen taget til efterretning uden kommentar
 9. Regnskab er omdelt og fremvist på lærred v/FLS - Flemming valgte ikke at gennemgå regnskabet slavisk, men koncentrerede sin beretning omkring de poster hvor der var afvigelser i forhold til 2013, og som specielt havde påvirkning på 2014 resultatet.
  1. Ændringer i forhold til 2014 kommenteret.
   1. Overskuddets størrelse, hvorfor?
    1. Diverse tilskud fordoblet i forhold til 2013, herunder Danmark rundt.
    2. TDV, største overskud nogensinde.
    3. BM24, resultat fordoblet.
    4. Finansielle poster, plus 70tkr.
    5. Udgift på startpladsen – besparelse  på 70tkr.
    6. Udgift til afvikling af de 2 store løb ca. 80tkr.
    7. 2013 nedskrivning af klubtøj med 25tkr.,  2014 kr. 0.
   2. Spørgsmål: Carsten Pedersen
    1. Hvordan er resultat i forhold til budget?
    2.  Svar: Vi holder normalt regnskab op mod tidligere år og ikke budget, men det ligner.
 10. b.Regnskabet blev herefter vedtaget uden yderligere bemærkninger.
 11. Budgetfremlæggelse 2015 v/FLS - herunder de væsentligste punkter.
  1. Indtægt vedr. Post Danmark mangler
  2. TDV, er konservativt budgetteret, grundet leje af telte.
  3. Udgifter: Kurser, der er afsat et større beløb i tilskud til kurser. Trænerkurser, førstehjælpskurser m.m.
  4. Fællesarrangementer: beløbet forhøjet grundet planlagte flere fællesarrangementer.
  5. IT:  Stiger p.g.a. investering i opgradering af hjemmesiden.

Budgettet vedtager uden kommentar.

 1. 5.Indkomne forslag:
  1. Ingen fra medlemmer eller bestyrelsen.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  1. Hans Mogensen og Flemming Stounberg blev genvalgt
  2. Les Ager udgår – bestyrelsen foreslår Rene B. Andersen, der blev valgt.
  3. Valg af 2 suppleanter:
   1. Valg af 1. Suppleant – bestyrelsens forslag, Tommy seelig blev valgt.
   2. Valg af 2. Suppleant – Dorthe Smidt blev valgt.
 3. Valg af 2 revisorer – genvalg Jørgen Spetzler og Else Hartmann.

Valg af revisor suppleant – genvalg af Helle Jacobsen.

 1. Uændret kontingent.
 2. Tildeling af
  1. Årets pedaltramper:
   1. Pokalen gik i år til Morten Erland, der har udvist stort engagement i såvel gruppe A som B, en der altid giver en hjælpende hånd til en ven/kammerat og som har ydet en stor indsats som turleder.
 3. Aktivitetsprisen:
  1. Valget er faldet på sikkerhedsudvalget – Tommy Seelig og Jesper Krone for deres indsats for at få stablet sikkerhedsudvalget på benene, samt de relaterede aktiviteter, som har været med til at sætte fokus på sikkerhed i klubben.
 4. Oplæg til den kommende sæson:
  1. Dagholdet – Ikke de store ændringer, i år går turen til Harzen, cykler hver onsdag, første onsdag i hver måned er der kaffe.
  2. Gruppe-F – god gruppe, stabile, ændring af tider til onsdag formiddag og søndag kl. 9.30, tur til Kerteminde juli med overnatning.
  3. Hærvejsudvalget – Dennis Pedersen, den 30 – 31. Maj, Michael Strandberg udtræder og Lasse træder ind.
  4. IT-udvalget – Helle Stougaard, der er åbent for nye medlemmer.
  5. Melfar24 – Leo Jensen, afholdes 1. weekend i juni, ny sponsor Xtreme, ny webshop – tøjet kan købes af alle – tilmeldingerne til 2015 ser fornuftige ud, Thomas Bro ind i løbsledelsen – lang tur 1. weekend i maj. Alle velkommen – 130 km.
  6. Materialeudvalger – Jan Ager, søger yderligere en til udvalget gerne fra dagholdet – udover Michael Strandberg og AP.
  7. MTB- Louise, kæmpe tilgang af MTB’er i 2014 – 3 grupper – nu 4 grupper. Ændre lidt på niveau, kig på hjemmesiden – 2014 – 3 løb, gentages igen i 2015 – underudvalg hr og fru Harzen.
  8. Tøjudvalget – I 2015 skal der vælges nyt tøj, betyder 2 priser. En for gammelt design og en for nyt – betaling nu via webbank og mobilbank, MobiePpay og Swipp.

Der er fortsat turlederveste gratis, henvend jer til udvalget – det undersøges om der er behov for MTB-buks

 1. TDV – ruten ændres lidt i 2015, med start og mål på Gl. Banegårdsvej. Der er indledt samarbejde med 2 andre klubben omkring udvikling af et etapeløb, med en samlet vinder.
 2. Turlederudvalg – Niels Ågaard,  nyt koncept som gerne skal sikre at turleder møder op – 6 ambassadører, en for hvert gruppe – tilmeld jer allerede nu til den enkelte turguide.

Først tilgængelig på nette første dag efter sæsonstart. Turlederseminar skubbes til efter sæsonstart, ca. Maj måned.

 1. Vinter-cup – Kim Knudsen, 2014, 88 deltager plus det løse, Baghjulet udgøre 1/5 af hele holdet. I 2016 har vi det afsluttende løb.
 2. Bestyrelsen – Hans, mange fællesskaber – nu tiltag til fælles socialt arrangement, hver den 1. Tirsdag i måneden mulighed for øl eller vand efter træning på naturcenteret. Medhjælperfesten erstattes af en klubfest. Tag fat i Johnny Grønmar som er ankermand i udvalget.
 3. Kaj Stougaard – foredrag 25. Marts i sparekassen – send mail til Kaj. Cykeludlejning eksisterer fortsat.
 1. Eventuelt
  1. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  2. Jørgen – Mallorca, et afbud, hvem ønsker at deltage, tag fat i Helle.

Dirigenten afslutter og takker for god ro og orden. Tak til dirigenten for kyndig ledelse af forsamlingen.

Middelfart, den 04.03.2015

Per Møller Madsen                     Hans Mogensen                       Flemming Stounberg

Les Ager                                        Johnny Grønmar                      Brian Sørensen

Inge Dall                             Dirigent Søren Andersen

Støt dem, der støtter Baghjulet