2010

GENERALFORSAMLING DEN 1. MARTS 2010.

 

 

REFERAT

Ad 1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
Preben Sandberg blev valgt som dirigent.
Carl Ove Knudsen og Jørgen Spetzler blev valgt som stemmetællere.
Preben Sandberg konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Bestyrelsens beretning 
Jan Rasmussen aflagde bestyrelsens beretning.

Ad 3. Regnskab fremlægges til godkendelse 
Jørgen Jensen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Budgetfremlæggelse 
Søren Kjærås fremlagte budget for 2010.

Ad 5. Indkomne forslag: 
   a. fra bestyrelsen - ingen forslag.
   b. fra medlem Kim Hansen var indkommet forslag om, at nye medlemmer fik en gratis klubtrøje ved indmeldelse.

Forslaget blev drøftet. Bestyrelsen redegjorde for de udfordringer og den økonomi der var i forslaget. Emnet blev debatteret og flere alternative muligheder blev fremlagt. Bestyrelsen tager de forskellige forslag og alternative muligheder med, i den videres bearbejdning af forslaget.

Ad 6. Valg af: 
   ad a. bestyrelsesmedlemmer 

På valg var:
Helle Stougård - villig til genvalg. Blev genvalgt.
Søren Kjærås - ikke villig til genvalg.
Peter Bull Mortensen - ikke villig til genvalg.
Bjarne Beck - ikke villig til genvalg.

Følgende medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen:

Brian Sørensen - valgt til bestyrelse
Kim Knudsen - valgt til bestyrelse
Per Møller Madsen - valgt til bestyrelse  

Ad b. 1 suppleant

Suppleant Kim Konradsen var indtrådt i bestyrelsen på Kenneth Dinis post og sidder Kenneths periode ud. Derfor skulle der ligeledes vælges en ny suppleant.

Jan Steffen - valgt som suppleant

Ad 7. Valg af: 
   a. 2 revisorer - Jørgen Spetzler og Else Hartmann modtog begge genvalgt.
   b. 1 revisor suppleant - Helle Jacobsen modtog genvalg


Ad 8. Fastlæggelse af kontingent

Uændret kontingent blev foreslået og vedtaget.

Ad 9. Kåring af Årets Pedaltramper og tildeling af aktivitetsprisen.

Per Møller Mdsen blev kåret som Årets Pedaltramper 2009
MTB udvalget fik Aktivitetsprisen, for deres store indsats på MTB området.


Ad 10. Oplæg til kommende sæson 
Repræsentanter fra de forskellige udvalg fremlagte de planlagte aktiviteter for den kommende sæson.

11. Eventuelt 
Kenneth Dini forespurgte, om nogle MTB folk havde lyst til at være med i et Outdoor arrangement på Tirbæk Slot.
Gibraltar Lillebælt gruppen takkede for den modtagelse, de havde fået ved hjemkomsten i sommer.

Herefter var der øl, vand og højt smørebrød. 

 

BERETNING

Januar 
Januar startede med vintercuppens 3. afdeling i Esbjerg – Baghjulet havde i sæsonen 2008/2009 omkring 33 tilmeldte hold.

Hærvejsudvalget afholdt en række fortræningsture til forårets Hærvejstur. Den første tur fandt 25/1 og foregik i MTB området omkring Munkebjergbakkerne.

Der blev holdt en foredragsaften om Ötzthaler Radmarathon, hvor Træningsudvalget v/Søren Kjærås fortalte lidt om løbet. Arrangementet dannede samtidigt ramme om informationsmødet for den forestående træningstur til Mallorca.

Februar 
I februar afholdt Baghjulet den 4. vintercupafdeling for cuppens 500 deltagere. Det foregik fra Tavlov Skole, hvor vintercupudvalget og mange medlemmer gjorde en stor indsats for at få arrangementet afviklet på en god måde. Det lykkedes flot.

Det var også i februar, at vi var samlet omkring Baghjulets generalforsamling og op til sådan en aften, er der travlhed mange steder: Hos bestyrelsen, hos vores Bogholder Jørgen Jensen og hos vores revisorer.

Marts 
1. marts var der Vintercupafslutning i Vejle. Der var rigtig mange Baghjulere, der fik kørt nogle flotte resultater hjem og mange andre, som havde nydt endnu en dejlig vintercup sæson.

Det er også i marts måned, at Turlederudvalget lægger sidste hånd på planlægningen af den forestående sæson. Inden sæsonen for alvor går i gang, skal de nødvendige turledere findes og sæsonens mange træningsture skal besættes. Det er et stort puslespil og det er mange medlemmer, der skal rekrutteres, for at få turlederplanen til at gå op.

Søndag den 8. marts afviklede MTB udvalget Melfar MTB med knap 150 deltagere til start. Melfar MTB har oplevet deltagerfremgang de seneste år og udvalget bag løbet, har mange nye tiltag og idéer i støbeskeen – flere af dem vil vi se realiseret når løbet køres igen om 13 dage.

Hærvejsudvalget kunne gennemføre endnu en veltilrettelagt Hærvejstur. Den fandt sted sidste weekend i marts måned og det var en god tur som blev kørt fra Blåvand til Middelfart, med 32 deltagende Baghjulere.

Spinning i Topform, som Træningsudvalget står for, sluttede sæsonen af den 31. marts og holdt afslutning med socialt samvær og Pizza.

Bladudvalget udgav det første af årets 4 klubblade.

April 
I april måned var der sæsonstart. Eventudvalget stod for suppeturen den 6. april.

Vi havde debut på Dagholdet den 15. april. Der var flot fremmøde fra første dag og året der er gået har bevist, at der bestemt har været behov for en ugentlig cykeltur i dagtimerne – Dagholdet har haft en flot første sæson.

Og apropos nyheder, så var det også i april, at vores nye Gr. M startede op. De første gange, med ganske få deltagere – men inden sæsonen var slut, havde mountainbike gruppen vokset sig stor og er i dag en gruppe, der ikke er til at overse.

I uge 17 kunne Eventudvalget tage af sted på træningslejr på Mallorca med 45 medlemmer. Det blev en fantastisk god tur, hvor der rundt regnet blev kørt 20.000 kilometer på cyklerne.

Træningsudvalget samlede 12 Baghjulere til en tur til Skanderborg, for at køre ruten på det der engang hed Bakkeløbet – et løb deri øvrigt genopstår nu efter nogle års pause.

I tøjbutikken havde Carl Ove god gang i salget. Vi fik suppleret med nye modeller i sortimentet og der var mange medlemmer, der skulle klædes på til sæsonen der stod foran os. Klubtøjet i det nye design, lå klar på hylderne og salget gik som ”varmt brød”.

Maj 
1. maj arrangerede 24 timers udvalget lang træningstur på løbets ruter. Turen var åben for deltagere, som var tilmeldt Melfar 24 samt for Baghjulets medlemmer.

Træningsudvalget lavede fælles tur til Grejsdalsløbet. 36 baghjulere deltog – det gjorde os til de første vindere nogensinde af løbets nye pokal for størst tilmeldte hold.

I Rold Skov var der Giant MTB og her deltog et Baghjulshold bestående af Les, Laurent, Lars og Per.

Den 22. maj tog vi afsked med Gibraltar-Lillebælt, som drog af sted for at starte den 3300 km lange cykeltur fra Gibraltar og hjem til Middelfart. Det foregik i loungen på Fredericia Stadion, hvor presse, sponsorer, familie og bestyrelse var inviteret.

Juni 
5. juni lavede Træningsudvalget endnu en fælles tur til motionsløb– denne gang Rands Fjord rundt. Det bragte os endnu en pokal for størst tilmeldte hold hjem til samlingen.

Dagen efter skød vi 24 timers løbet i gang for 6. gang – det blev endnu engang et vellykket arrangement, med store roser fra deltagerne.

Dameudvalget arrangerede tur til Tøserunden og senere samme måned til Lady Tour.

Eventudvalget lavede Pictic tur til Vissenbjerg. Her var der depotstop med sandwich. Familiemedlemmer kunne slutte sig til og der var guided vandretur til ”Afgrunden” – turen var samtidigt en kærkommen mulighed for en ca. 100 km lang søndagscykeltur.

Det var også i juni, at Gibraltargruppen landede hjemme i Middelfart. Der blev afholdt en festlig hjemkomstceremoni ved rådhuset i den anledning.

14. juni afholdt Middelfart Kommune Store Cykeldag og Baghjulet havde flere turledere ude at cykle, med byens borgere. Der var ca. 40 som fik sig en god cykeltur på de forskellige ruter.

Juli 
Det blev juli og i juli cykler vi som bekendt uden turledere. Alligevel er der vist ikke mange søndage, hvor der ikke samles nogle Baghjulere på pladsen oppe ved broen, for at tage ud på en cykeltur sammen.

På den lidt mere ”usynlige” front, blev der også arbejdet i Baghjulet. Der er nok ikke mange, der lagde mærke til det, men hen over sensommer og efterår foregik der nogle omfattende ændringer i forbindelse med hostingen af vores 4 hjemmesider. Webudvalget havde travlt i ”teknikrummet”, for vores hidtidige leverandør Danmark Idrætsforbund trak sig ud af samarbejdet. Det hele faldt på plads i sidste ende og i dag kører vores hjemmesider uændrede videre hos den nye leverandør. 
Det er vi meget glade for.

August 
I august afholdt vi Tour de Vestfyn – denne gang rundede vi det magiske antal på 1000 deltagere. Det var som sædvanligt en travl dag for medlemmerne, for der er mange hænder i sving, for at få sådan et arrangement afviklet. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at vi gerne vil bede jer sætte kryds i kalenderen 2. lørdag i august igen i år – vi får brug for al den bemanding vi kan mobilisere.

På MTB siden arrangerede MTB udvalget en fælles MTB tur til Henne Strand, med masser af mountainbike cykling og efterfølgende socialt samvær i Per Møller Madsens sommerhus.

Den sidste weekend i august kørte en del af vores medlemmer Ötzthaler Radmarathon i Østrig. Det foregik på det store Team Lillebælt, som blev til i et samarbejde mellem lokalområdets klubber. Det er Søren Kjærås fra Træningsudvalget der står i spidsen for det store arbejde, det har været at få sådan en fælles tilmelding koordineret.

På hjemmefronten blev de ugentlige træningsture med turledere afviklet stille og roligt, af turlederkorpset. Også torsdagen med mulighed for deltagelse i både en hurtig og en knap så hurtig torsdagstur, var et stående tilbud medlemmerne benyttede sig af.

September 
MTB udvalget stod bag et nyt tiltag i Kongbroskoven: Et 6 timers MTB træningsløb.

Gruppen arrangerede også en tur til Harzen og indstiftede Brocken Attack Up Hill pokalen og vendte hjem med meldinger om en fantastisk god tur. Alt gik op i en højere enhed, med godt vejr, super forplejning, gode ruter og masser af cykling og social hygge.

Eventudvalget sørgede for, at vores sæson blev rundet flot af, med suppeturen.

Et af de mere usynlige arrangementer, et par af vores turledere sagde ja til at påtage sig i september, var at være turledere på en cykeltur med Middelfarts deltagere i TV programmet ”Byer på Skrump” – så vidt vides, mødte ikke mange ”superskrumpere” op på den cykeltur og det blev da heller ikke Middelfart, der løb af med sejren.

I slutningen af september tog Jimmi Pagh og Jan Ager initiativ til ”Fredags MTB”, som skulle køres med særlig fokus på nye MTB ryttere. Fredags MTB blev populært fra første dag og vinteren igennem, har mange MTB debutanter fået god vejledning i, at komme godt i gang med mountainbike cykling. Lur mig, om vi ikke har fået et par nye medlemmer på den konto.

Oktober 
Træningsudvalgets sidste fællestur dette år gik til Alpetramp, som blev kørt i flot efterårsvejr og med god tilslutning fra Baghjulets medlemmer.

MTB udvalget startede op med MTB by Night. Det blev kørt i hhv. Madsby Parken og ved Søbadet og der var rigtig flot deltagelse lige fra starten, også fra de omkringliggende klubber.

Cykelgaarden inviterede til en velbesøgt ”Teknikaften” for pigerne. Teknikaften er i øvrigt også et tiltag, som MTB udvalget har haft succes med – også de har afholdt nogle gode aftener, hvor der blev snakket grej og teknik.

Dameudvalget samlede pigerne til en Vintercupfortræningslørdag hos MIC i Morud og flere debutanter fik en smagsprøve på den forestående vintercup.

November 
Og vintercuppen, den startede traditionen tro op den første søndag i november – denne sæson med så mange som 38 hold fra Baghjulet!

MTB udvalget stod bag fællesturen til Langesøskoven, som blev til i et samarbejde med Cykelmotion Højfyn. Det foregik opdelt i flere grupper og på flere niveauer. Rundt regnet var 50 mountainbikere fra de to klubber på tur den dag.

Og gruppeopdelt MTB kørsel med turleder var et andet af vintersæsonens nye tiltag i MTB regi. Den første tur fandt sted sidste søndag i november, hvor grupperne M-1, M-2 og M-3 inviterede til mountainbike cykling med turledere og i grupper der tilgodeså alle sværhedsgrader.

Det var også i slutningen af november, at alle turledere og udvalgsmedlemmer blev inviteret til et ”Tak for hjælpen i året der gik” arrangement på Café Razz. Her tilbragte en stor flok flittige medlemmer nogle hyggelige timer sammen, omkring en Mexicansk Buffet og et godt glas øl.

December 
Det er blevet december og Materialeudvalget var i fuld gang med at forberede den renovering af klublokalerne på Hyllehøj, som ville komme til at foregå hen over vinteren. Hen over efteråret blev de seneste aftaler med Hyllehøjskolen´s ledelse indgået, dvs. inden længe råder klubben over garage, dobbelt lukket carport, stort materiel rum med let adgang, dele af førstesalen indeholdende badeværelse, helt nyt køkken, stort opholdsrum og mindre depotrum. Det er nogle super lokaler, og huslejen incl. lys og varme betales ikke af Baghjulet. Vi råder stadig over dele af lejligheden i Østergade, så alle medlemmer og udvalg er mere end velkommen til at benytte lokalerne.

Medio december satte det hårde vintervejr ind. Det betød aflysninger, dels af vores Jule MTB tur og senere også af MTB by Night. Vejret gjorde skovstier og spor ufarbare og MTB udvalgets slogan: ”Mountainbike – det kører man da hele året!” blev sat på hård prøve.

Den aller sidste cykeltur i 2009 fandt sted nytårsaftens dag – det var Champagneturen, som blev en hyggelig, men også frysende kold oplevelse i det, der skulle vise sig at være begyndelsen til den første isvinter i Danmark i 15 år.

Til alle jer medlemmer, vil vi gerne sige tak for et godt år.

Til udvalgsmedlemmer og turedere vil vi bringe en ekstra stor tak for den indsats I har ydet.

Vi er en klub med et fantastisk aktivitetsniveau – at opretholde dette høje niveau, med den energi og det ”mandskab” det kræver, bliver en af de største udfordringer for motionscykelklubben Baghjulet i tiden der kommer.


Tak.

Bestyrelsen

Støt dem, der støtter Baghjulet