2009

GENERALFORSAMLING, DEN 23. FEBRUAR 2009.

 

REFERAT

Ad 1.

Til dirigent valgtes Preben Sandberg. 2 stemmetællere blev valgt.

Ad 2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Ad 3.

Regnskabet blev fremlagt af Jørgen Jensen og godkendt.

Ad 4.

Budget blev fremlagt af Søren og blev godkendt.

Ad 5.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægternes ordlyd, således at der kan indkaldes til generalforsamling pr. mail og stillet forslag om halv kontingent for dem der melder sig ind i efteråret.

Vedtægternes ordlyd om antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg i henholdsvis lige og ulige år blev redaktionelt korrigeret, så det passede til det nye kalenderårsregnskab.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.


Ad 6

Kenneth, Jan og Flemming var på valg. Alle var villige til genvalg og blev valgt.

Kim genopstillede som suppleant og blev valgt.

Ad 7

Jørgen Spetzler og Else Hartman genopstillede og blev begge genvalgt som revisorer.

Helle Jakobsen genopstillede og blev genvalgt som revisor suppleant.

Ad 8.

Kontingentet fortsætter uændret.

Ad 9.

Gert Lykke Jensen blev udnævnt som Årets Pedaltramper.

Aktivitetsprisen gik til Helle Stougård.

Ad 10.

Kommende sæson:

Eventudvalget, Martin:

De har planer om en weekendtur i august, måske Fyn Rundt.

Turlederudvalg, Bruno:

Johannes Gregersen er gået af. Nye medlemmer er velkomne. Der er altid brug for flere turledere. Der bliver et turlederseminar i år.

Dameudvalget, Helle:

Der bliver tur til Tøserunden og Lady Tour. I 2010 planlægges tur til Tjejvättern i Sverige.

MTB udvalget, Bruno:

Der bliver flere fælles ture hen over vinteren og som noget nyt, nogle sommerture, for "Mountainbike - det kører man da hele året!". De forsøger at melde niveau for turen ud først. 
Er begyndt at sende nyhedsbreve ud via hjemmeside. De planlægger MTB tur til Harzen i efteråret.

24 timers udvalget, Leo:

Konceptet fortsætter som hidtil. Der skal bruges mange hjælpere.

TdV, Dini:

TDV har næsten 1000 deltagere nu og ny sponsor er på vej på banen.

Melfar MTB, Per:

Ny rute i år. Samlet start fra Søbadet. Der pusles med idéer om at ændre Melfar MTB til en cup med 4 afdelinger.

Klubtøj, Carl Ove:

Præsenterede forslag til tøj i nyt design fra ny leverandør. Butikken er flyttet. Der er mulighed for on-line køb.

Hærvejsudvalget, Per Allan:

Der køres i 2 gruppeindelinger ved den kommende Hærvejstur, som har 35 tilmeldte.

Dagsholdet, Flemming:

Nyt udvalg og nyt tiltag i 2009. Der bliver mulighed for fællestræning i dagtimerne.

Træningsudvalget, Leo:

Spinning - til næste år bliver der nok ikke lukkede hold, men blot aftaler med fitness centre i Fredericia og Middelfart.

Vintercup, Jan Ager:

Kører rigtigt godt - rekord stor deltagelse fra Baghjulet.

Bladudvalget, Helle:

Fortsætter som hidtil med 4 udgivelser årligt. Efterlyser flere bidragsydere til bladet.

Gibraltargruppen, Preben:

16 medlemmer starter fra Gibraltar den 30. maj og vender hjem 27. juni.

Ad 11.

Ud over store roser til klubbens kommunikation, hjemmeside og blad, intet under eventuelt. Bestyrelsen takkede for god ro og orden og serverer smørrebrød, øl og vand.

 

 

BERETNING

Sidste gang Baghjulet afholdt generalforsamling var den 19. november 2007.
Her blev det besluttet at ændre regnskabsåret fra 1/10-30/9 til fremover at følge kalenderåret.
Det blev også besluttet, at placere den ordinære generalforsamling i januarkvartalet. Derfor står vi her i dag og derfor strækker denne beretning sig over lidt mere end 12 måneder og begynder altså i oktober 2007:

2007

Oktober 2007

Vi havde netop afsluttet endnu en god sommersæson og vintercyklerne var så småt fundet frem.

Den 21. oktober 2007 havde vi en velbesøgt tur til Alpetramp og samme dag kørt nogle af vores mountainbike ryttere Invita MTB i Blaabjerg.

Spinning på de lukkede Bahjulshold startede op.

27. oktober havde vintercupudvalget mere end 80 deltagere til prøveløbet i terrænet omkring Baaring.

November 2007

I begyndelsen af november havde vi besøg af Jørgen Nielsen fra Roskilde Cykelmotion, som holdt foredrag om sin 10 uger lange cykeltur fra Paris til Dakar.

Weekenden efter blev der afholdt Cycle Cross i Kongebroskoven og flere af klubbens medlemmer hjalp til ved arrangementet (?).

11. november tog en flok medlemmerne imod invitationen fra Christiansfeld Cykelmotion, som gengældte en god MTB tur hos Baghjulet, med en tur i deres område.

Den 19. afholdt vi føromtalte generalforsamling.

Søndag den 24. november havde MTB udvalget omkring 20 deltagere med på mountainbiketur i Kolding.

December 2007

December 2007 begyndte med en Vintercupafdeling i Kolding den 2. og sluttede med MTB udvalgets jule MTB tur den 22. december og Champagneturen den 30.

2008

Januar og februar

Allerede 14 dage efter, at cykelåret 2008 blev skudt i gang med en Champagneturen, var Baghjulets medlemmer samlet da Gunnar Jensen holdt sit foredrag om Nordkap-Lillebælt.

Spinningsæsonen var i fuld gang og 3. afdeling af vintercuppen blev kørt i Vejle kort efter nytår.

Hver søndag formiddag samledes en flok vintercyklister til en frisk cykeltur på i skove og på landeveje.

MTB udvalgets populære MTB by Night blev kørt og der var deltagelse fra både Baghjulet og de omkringliggende cykelklubber.

Marts

Vores eget Melfar MTB blev afviklet med 130 deltagende mountainbikeryttere.

Middelfart Cykelklub inviterede til ”MTB udfordringen” – her stillede de lokale MTB ryttere hinanden stævne på en fysisk krævende MTB rute, som der blev kørt på i 60 minutter.

I marts flyttede vi ind i de nye klublokaler på Hyllehøjskolen og både bestyrelse og flere udvalgsmedlemmer havde et par travle weekender i arbejdstøjet.

Den 12. marts havde klubben besøg af DCU’s Janus Jørgensen som holdt foredrag om kost og træning.

Pigerne sluttede Vintercupsæsonen af sammen med de andre piger i DCU Motion sydjylland/fyns klubber. De kørte en velbesøgt dame MTB tur hos Christiansfeldt Cykelmotion.

Marts var også måneden hvor årets først klubblad udkom. Her kunne man læse om medlemmernes vinteroplevelser på cyklen og få et kig ind i kalenderen for den forestående sæson.

Hærvejsturen blev kørt fra Slien ved Rendsburg og via Oksevejen, forbi Dybbøl Skanserne og videre nord på ad Hærvejen. En knap 150 kilometer lang tur, som fandt sted den sidste weekend i marts. Deltagerne meldte om en hård, men god og social cykelweekend.

April

Den 6. april startede ”sommeren” og vi havde sæsonstart med suppetur. Herefter startede fællestræningen for alvor op i de 4 grupper A, B, C og D – tirsdag og søndag under ledelse af klubbens ca. 30 turledere.

Søndagstræningen er fantastisk flot besøgt. Det er ikke ualmindeligt at se omkring 70 medlemmer til start på en almindelig søndag formiddag.

Torsdagsruten fik i år lagt et par små-ændringer ind, for at højne sikkerheden i et par farlige sving ude i Strib og der blev introduceret en ny og alternativ torsdagsrute for de lidt langsommere. Tiltaget blev godt modtaget. Gruppen kørte sæsonen igennem det vi kalder Tour de Vestfyns 50 kilometers rute i samlet flok og med en hastighed på omkring 25 km/t.

En stor gruppe Baghjulere tog på en uforglemmelig træningsuge på Mallorca.

På en de sidste søndage i april drog Leo og en stor gruppe bakkeglade medlemmer til Skanderborg for at køre ruten på det hedengangne ”Bakkeløb” – en tur som har været populær de seneste år.

Maj

Første søndag i maj tog 24-timers folkene på lang tur på 24-timers ruterne. På turen deltog både medlemmer og gæster ude fra.

Også ude i grupperne blev der taget initiativer - Gruppe D kørte f.eks en lang tur til Assens.

Vores Mountainbikere kørte både Ghost Cup og Giant 24 timers MTB, mens landevejesrytterne viste det blå flag ved bla. Grejsdalsløbet.

Middelfart Cykelklub inviterede medlemmerne til Tempotræning – et arrangement som blev kørt 4 gange hen over sæsonen.

Juni

Juni stod i 24 timers løbets navn. Løbet blev afviklet for 5. gang. Mere end 212 deltagere gennemførte løbet.

Baghjulets medlemmer var flot repræsenteret ved Rands Fjord Rundt, som arrangeres af Fredericia CC og pigerne tog til Herning for at køre Lady Tour sammen.

Et nyt, stort cykelarrangement blev præsenteret: Gibraltar-Lillebælt. Det skulle finde sted i sommeren 2009 og nu blev der åbnet for tilmelding.

Omkring 35 medlemmer kørte Picnictur til Torøhuse – det blev en godt 100 km lang ”cykel-tur/retur” i flot sommervejr. På Torø stødte flere familiemedlemmer til og der blev spist sandwich, hvorefter man vandrede øen rundt, mens guide Børge Iwersen fortalte om øens historie.

Juli

Juli måned er sommerferie og vores turledere kan holde fri - men alligevel samles mange medlemmer om søndagen til en træningstur.

August

Tour de Vestfyn blev afviklet – endnu en gang med deltagerrekord. 961 deltagere var ude at cykle. Det gjorde Tour de Vestfyn til områdets 3. største motionscykelløb i 2008.

Mange Baghjulere var ude at cykle og mange havde en travl dag som hjælpere.

I august blev der arrangeret en række træningsture for de grupper der skulle køre Landsstævne på. Ikke mange benyttede sig dog af tilbuddet.

Mountainbikerne kørte Cube Bikes 24 Hours MTB.

September

I september fandt Landsstævnet sted. Omkring 25 medlemmer deltog og kørte flere flotte resultater hjem.

Vi holdt sæsonafslutning med suppetur.

Oktober

Spinningsæsonen på Baghjulets lukkede spinninghold i Topform Middelfart gik i gang, denne gang med tilbud om at prøve alternative og ikke-cykelrelaterede motionsformer som yoga, kickboxning , step og ball toning.

Vi holdt en god klubfest, hvor der blev spist og hygget og danset til musik v/DJ Kenneth Dini og Co.

Vores vintercupudvalg afholdt et fantastisk velbesøgt vintercupprøveløb, med deltagelse af 48 hold!

Mountainbikerne cyklede Blaabjerg MTB og landevejsrytterne sluttede sæsonen af med fælles klubtur til Alpetramp.

Årets sidste klubblad blev sendt ud til de omkring 300 medlemmer.

November

I november dannede Kongebroskoven rammen om et Cycle Cross og der blev kørt mange gode træningsture i skoven.

MTB by Night startede op – stadig lige velbesøgt.

Tidligere breddekonsulent i DCU Bent Nielsen kom og holdt sit foredrag om Tour d’Afrique.

Vintercuppen gik i gang. Endnu engang med deltager rekord fra Baghjulet.

December

Den efterhånden traditionelle Jule MTB tur blev kørt i et flot område omkring Langesø, med Bjarne Ravn Uberg fra Morud Idrætsforenings cykelklub som vært og turleder.

Årets sidste fælles cykeltur blev kørt den 28. december og var Champagneturen – omkring 40 medlemmer deltog. Det er fantastisk at opleve så flot søgning der er til disse ture, med det sociale i højsædet.

TAK

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til alle medlemmerne for en god sæson.

Tak for de mange cykelinitiativer der har været taget rundt omkring. Vi er en klub med et overflødighedshorn af cykeltilbud, sommer- såvel som vintersæson – og det kan vi takke alle jer engagerede medlemmer for.

En stor tak vores hen ved 40 turledere, som har sørget for at vores ture blev afviklet i en god ånd og tak til de mange udvalgsmedlemmer, som lægger en masse kræfter rundt omkring i udvalgene. Det er jer, der gør Baghjulet, til den klub vi er!

Støt dem, der støtter Baghjulet