Klubtilskud - justering i 2022

07-12-2021

 

I 2022 fylder klubben 40 år - nærmere betegnet den 15 maj 2022.

Allerede nu arbejdes der på spændende projekter som forhåbentlig vil skabe begejstring blandt klubbens medlemmer og synliggøre os positivt blandt kommunens borgere i jubilæumsåret. Herom senere!

Vi er i bestyrelsen begejstret for de initiativer som mange af vores medlemmer tager for at arrangere ture for klubbens medlemmer med det formål at styrke klubånden og sammenholdet.

Med det formål at motivere flere af vores klubmedlemmer til at arrangere ture har bestyrelsen besluttet at ændre præmisserne for tilskud til endagsture i 2022.

I 2022 skal der (kun)være minimum 8 deltagere til endagsture for det udløser tilskud og tilskuddets størrelse ændres til kr. 150 pr deltager.

Forudsætningen for klubtilskud til flerdagsture vil fortsat være minimum 10 deltagere og et tilskud pr deltager på 300 kr.

Er du i tvivl om hvordan reglerne er for udbetaling af klubtilskud vil vi opfordre dig til at læse om det på hjemmesiden her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen