Den nye bestyrelse - konstituerering

05-10-2021

Baghjulets nye bestyrelse har konstitueret sig.

Den nye bestyrelse er:

Jens Pasgaard - Formand
Keld Højgaard - Næstformand
Svend Erik Steensen - Kasserer
Kim Hansen - bestyrelsesmedlem
Michael Frederiksen - bestyrelsesmedlem
Leo Engelberg - Sekretær
Henning Halkier - bestyrelsesmedlem
Keld Andersen - suppleant
Claus Grøngaard - suppleant

 

Bestyrelsen igangsatte på bestyrelsesmødet en drøftelse af fokusområder for bestyrelsens arbejde i den kommende periode.Medlemmerne vil blive informeret når vi når længere i processen.