Coronarestriktionerne bliver lempet!

24-04-2021

Coronarestriktionerne bliver lempet!

Og dagholdet ser frem til at genoptage nogle af de gode gamle traditioner.

Vi planlægger at gennemføre ”SOMMERGRILL” ved Grimmermosehuset onsdag den 09.06.

Vi regner med at kunne mødes til formiddagskaffe onsdag den 07.07. i det midlertidige naturcenter.

Vi afvikler reparationsdag torsdag den 06.05. hos Henning og Grethe.

Deltagerne i turen til Bornholm inviteres til fælles informationsmøde i naturcentret mandag den 02.08.

Alle planer er selvfølgelig under forudsætning af, at genåbningen forløber som forventet. - - - Så ret til ændringer forbeholdes.

Vi glæder os / Udvalget