Generalforsamling

23-01-2023

Baghjulets generalforsamling afholdes onsdag den 15.marts 2023 kl 18.30 på Kulturøen i Middelfart.


 

Vi kan allerede nu oplyse, at datoen for Baghjulets ordinære generalforamling bliver 15/3 2023. Sæt kryds i kalenderen.

 

TILMELD DIG GENERALFORSAMLING OG EVT. SPISNING HER

 

Der lukkes for tilmeldingen 12/3.

 


Der vil være mulighed for sandwich – øl og vand fra kl 17.45. Selve generalforsamlingen starter 18.30.
 

 

Dagsorden:

Som opfølgning fra sidste generalforsamling hvor et af fokuspunkterne var at få flere medlemmer i Baghjulet, gerne yngre og gerne kvinder, er bestyrelsen glade for at kunne meddele at vi på generalforsamlingen får besøg af Svendborg MTB klubs Jette Thurø Sielemann. Jette sidder i klubbens bestyrelse og vil fortælle om hvordan de arbejder i klubben med blandt stor tilgang af kvinder – uddannelse og tilbud til deres medlemmer. Jette er en del af klubbens træner team. Der vil være gode muligheder for at stille spørgsmål.

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Budgetfremlæggelse
6. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 Suppleanter
8. Valg af:
a) 2 Revisorer
b) 1 Revisorsuppleant
9. Kåring af årets Pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden hænde senest 1. marts 2023