++ AFLYSNING ++

Skrevet af Bestyrelsen Torsdag, 26 Marts 2020

Bemærk - der er pt. ikke nogen ny dato for generalforsamling. 

Ny dato vil blive meldt ud, så snart der er nyt vedr. Corona-foranstaltningerne.

 

AFLYSNING af Generalforsamling

Grundet COVID-19 har bestyrelsen valgt af aflyse generalforsamlingen torsdag den 12. marts 2020

Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling når smitterisikoen er overstået.

Vi respekterer hermed de anbefalinger der kommer fra regeringen vedr. forsamling af større grupper.


Vh Bestyrelsen

 

 

 

 

Hermed indbydes I til den årlige generalforsamling i Baghjulet

Torsdag, den 12. marts 2020

Tid: Spisning 18:30
Tid: Generalforsamling 19:00
Sted Naturcentret

Tilmelding i Klubmodul 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES MED FØLGENDE DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Budgetfremlæggelse
6. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen (ingen indkomne forslag inden for tidsfrist)
b) Fra medlemmerne (ingen indkomne forslag inden for tidsfrist)
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 Suppleanter
8. Valg af:
a) 2 Revisorer
b) 1 Revisorsuppleant
9. Kåring af årets Pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt  

Se Baghjulets vedtægter her.