Indkaldelse til Generalforsamling

Skrevet af Bestyrelsen Fredag, 01 Februar 2019

Baghjulets generalforsamling Torsdag d. 7. marts 2019 i Naturcentret, kl. 19:00
- Sandwich serveres fra klokken 18:00 -

Tilmelding til generalforsamlingen senest den 01.03 via klubmodul

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budgetfremlæggelse

5. Indkomne forslag:
a. fra bestyrelsen:
b. fra medlemmer: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 21. Februar 2019

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlem Hans Mogensen (Ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Leo Engelberg (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Henning Halkier (genopstiller)

Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

8. Fastlæggelse af kontingent

9. Kåring af Årets Pedaltramper og tildeling af aktivitetsprisen

Pause

10. Oplæg til kommende sæson

11. Eventuelt:

Leave a comment

You are commenting as guest. Optional login below.